สุขุม สิริเจริญสุข

สุขุม สิริเจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในกรมสรรพากร เคยดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัด สรรพากรเขตพื้นที่ และดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ คือ สรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี

Scroll to Top
Scroll to Top