เอกพจน์ บุญเลิศ

เอกพจน์ บุญเลิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้านไอทีเมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ด้วยการไปสมัครงานที่บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม โอเอ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทริเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด) เริ่มจากตำแหน่งพนักงานขับรถส่งสินค้า(คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)ในขณะที่ทำงานอยู่ก็พยายามเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 2 ปีจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Technical Support ดูแลและให้บริการลูกค้าในส่วน MA (Maintenance Agreement) เมื่อทำงานในตำแหน่ง Technical Supportได้ประมาณ 2 ปี จึงใช้เวลาว่างในวันหยุด(เสาร์-อาทิตย์)ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี เป็นเวลา 4 ปี พร้อมทั้งปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วย

เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้เลื่อนตำแหน่งจาก Technical Support เป็น Supervisor ดูแลงานด้าน On-site Support และ Helpdesk Suport ซึ่งให้บริการลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เช่น AIG , Yum Restaurant , Dtac , UBC (True Vision) เป็นต้น ตำแหน่งสุดท้ายที่ปฏิบัติงานคือ Technical Account Manager (TAM) ประจำอยู่ที่ Call Center YUM! Restaurant ดูแลรับผิดชอบในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คภายใน Call Center , ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และ POS ของร้าน KFC และ Pizza Hut ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Helpdesk Support ปฏิบัติงานอยู่ที่ YUM Center ประมาณ 4 ปีจึงได้ลาออกมาปฏิบัติงานที่บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด ในปี 2548 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค ศึกษาค้นคว้าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้มีความทันสมัยและสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าของทางบริษัท พร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
Scroll to Top
Scroll to Top