วนิดา ธำรงค์สกุลศิริ

วนิดา ธำรงค์สกุลศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยรัชภาคย์ สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี และได้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีที่บริษัท บรรจงและวิทยาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นเวลากว่า 8 ปี ปัจจุบันทำงานกับบริษัท ที ซี จี การบัญชี จำกัดในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ดูแลด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้กับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง บริการอื่นๆ เป็นเวลากว่า 20 ปี
Scroll to Top
Scroll to Top