ทวีวุฒิ ศรีผล

ทวีวุฒิ ศรีผล ผู้จัดการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการบรรจุในตำแหน่งพนักงานบัญชี ปฏิบัตงานที่ธนาคารกสิกรไทย จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี เป็นเวลา 8 ปีหลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ต่อมาได้ลาออกจากธนาคารกสิกรไทย นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับมาปฏิบัติงานที่บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top
Scroll to Top