นลินา กาญจนมงคล

นลินา กาญจนมงคล จบการศึกษาด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ MBA (International Program) จาก UTCC นอกเหนือจากนั้นเธอยังได้รับการอบรมวุฒิบัตรหลักสูตรต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร     อาทิเช่น การวิเคราะห์บุคคลในความแตกต่างเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล,การสอนงานและการ Feedback, การพัฒนาศักยภาพผู้นำ,การเจรจาต่อรอง,Coaching Clinic for Executive และอื่นๆ เพื่อการพัฒนา         องค์กร นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านการพัฒนาองค์กรกับบริษัทข้ามชาติมากว่า 18 ปี อาทิ เช่น GE Capital , Pepsi Cola , Hoechst, Budget, AIA ตลอดจนบริษัทชั้นนำในประเทศ ไม่ว่าจะ     เป็นกลุ่มบริษัททางด้านการสื่อสาร AIS หรือ ธนาคาร SCB (ไทยพาณิชย์) นอกจากนี้เธอยังได้รับการรับรองการเป็น Facilitator ในหลายโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศอาทิเช่น 7 Habits of Highly       Effective People, Speed of Trust, DiSC (Personal Profile Analysis), Project Management, Project Leadership และอื่นๆตลอดจนเป็นผู้ชำนาญการในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา     องค์กรสำหรับการพัฒนาผู้นำและองค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่การนำการบรรยายหรืออบรมเพียงอย่างเดียว แต่เธอยังนำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปต่อการพัฒนาและส่งเสริมการ           เรียนรู้ ด้วยประจักษ์ในคุณสมบัติ ประสบการณ์และการศึกษาอบรมต่างๆบริษัทจึงเชิญคุณนลินามาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและกรรมการให้กับกลุ่มบริษัท ทีซีจี กรุ๊ป

Scroll to Top
Scroll to Top