ติดต่อเราTelephone : 0-2733-9005-8
Fax : 0-2733-9009
E-mail :
Webmail :

Scroll to Top
Scroll to Top

'+cell+'Tel : 0-2733-9005-8
Fax : 0-2733-9009 ', lat,lon, 2] ]; var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { zoom: zoom, scrollwheel: false, navigationControl: true, mapTypeControl: false, scaleControl: false, draggable: true, styles: [ { "stylers": [ { "hue": "#000" }, {saturation: -100}, {gamma: 1.5} ] } ], center: new google.maps.LatLng(lat,lon), mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP }); var infowindow = new google.maps.InfoWindow(); var marker, i; for (i = 0; i < locations.length; i++) { marker = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]), map: map , icon: iconImg }); google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { return function() { infowindow.setContent(locations[i][0]); infowindow.open(map, marker); } })(marker, i)); } })(jQuery);