บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ป จำกัด
 ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 โดยคุณธงชัย ปิติเศรษฐ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ TCG Group ที่ให้บริการด้านงานจดทะเบียนพาณิชย์ และภาษีอากร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการประกอบธุรกิจ การจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ และรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านงานทะเบียนพาณิชย์ รวมไปถึงการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร และบริการที่เกี่ยวข้องในด้านภาษี

บริการของเรา

บริการจดทะเบียนพาณิชย์
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ทุกรูปแบบแก่ท่าน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ บริการจดทะเบียนพาณิชย์ของเรามีดังนี้

 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 3. จดทะเบียนพาณิชย์,บุคคลธรรมดา,ร้านค้า
 4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิชย์ทุกประเภท
 5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
 6. จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
 7. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 8. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง/แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09) กับกรมสรรพากร
 9. จดทะเบียนประกันสังคม
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวทุกประเภท เช่น ขอโควตา , แจ้งเข้า-ออก , ต่ออายุ
 11. บริการอื่น ๆ ตามตกลง

บริการด้านภาษีอากร

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านภาษีอากร และประมวลรัษฎากร
 2. เป็นตัวแทนเข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเชิญพบ
 3. ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอากร
 4. บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและ ทนายความ
Scroll to Top
Scroll to Top