WELCOME TO tcg.co.th

TCG Group กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยง ในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดีให้บริการ ด้านงาน รับทำบัญชี-ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ยื่นภาษี ติดต่อ กรมสรรพากร-กระทรวงพาณิชย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์ในงานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วย ความจริงใจ และเต็มใจในการให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรม
เรายินดีนำเสนอบริการด้านการทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและความกังวลใจในความยุ่งยากของการทำบัญชีบริษัทยึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บ ระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้งานมีคุณภาพลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี
เราคือมืออาชีพด้านการบริการ
จากนโยบายดังกล่าว ด้วยประสบการณ์และผลงานของ ทีซีจี กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเราเป็นสำนักงานหนึ่ง ที่มีความมั่นคง และสามารถให้บริการท่านได้ตลอดไป

จัดทำบัญชี
รับจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ยื่นแบบภาษีประจำเดือน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร

ตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี และจัดทำงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน

จดทะเบียนธุรกิจ
บริการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลต่าง ๆ

บริการอื่นๆ
บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร, บริการวางระบบบัญชี, บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกในการบริการเรา ได้จัดเตรียมเว็บไซต์ไว้สำหรับหาข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการทำบัญชี

  บริการของเรา

ดูทั้งหมด

  พันธกิจ

ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสากล
ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่ลูกค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  ทำเนียบลูกค้า

THE EMERALD HOTEL BANGKOK
INSTITUTE OF ACADEMIC DEVELPMENT (IDA)
Scroll to Top
Scroll to Top